Naše firma zajišťuje veškeré stupně projektové činnosti od prvního návrhu (studie) po vydání stavebního povolení a následně prováděcí dokumentace stavby.

 • studie
 • projektové dokumentace
 • inženýrská a poradenská činnost
 • autorské dozory staveb

Uvedenou činnost provádíme pro pozemní stavby od rodinných a bytových domů až po průmyslové stavby, pro místní a vnitroareálové komunikace, zpevněné plochy, terénní úpravy atd.Dále zajišťujeme:

Jednotlivé posudky potřebné (mnohdy vyžadované) pro jednotlivé stavby.

 • akustické studie
 • požární zprávy
 • statické posudky
 • mykologické průzkumy
 • stavebně historické průzkumy
 • energetické průkazy budov
 • radonové průzkumy
 • geologické průzkumy
 • rozpočty staveb


Hlavní činnosti:

Zakázku zpracováváme v rozsahu přání investora. Jsme schopni zajistit kompletní rozsah zpracování projekčních a inženýrských prací ve skladbě:

 • zabezpečení vstupních podkladů,
 • projektové přípravy pro územní řízení,
 • projektové přípravy pro stavební povolení,
 • projektová dokumentace pro provádění stavby,
 • práce spojené s prováděním stavby,
 • práce po dokončení stavby.
RM PROJEKT s.r.o. - netkatalog.czProjektanti a projektování (projekty, projekce) - netkatalog.cz